Informatie over de vereniging

 Link naar documenten van de vereniging
 
Sinds 16 mei 2011 bestaat de Vereniging Madierodam. Zij zetelt in Dieren.
 
Voorgeschiedenis
Begin jaren 70 is in Dieren gestart met een jaarlijks huttenbouwfestijn voor de kinderen uit Dieren en omstreken. Het hutttendorp was vanaf die tijd op verschillende plekken te vinden, onder meer aan de Kolonieweg en op het marktplein van Diderna.
 
Na een korte periode weg te zijn geweest is Madierodam in 2008 herstart. Carion kreeg van de gemeente financiële ondersteuning om het evenement jaarlijks op poten te zetten. Het was de bedoeling dat geleidelijk aan de burgers in Dieren de organisatie in eigen handen zouden nemen. In 2010 werd duidelijk dat in het volgende jaar Madierodam op eigen benen moest staan. Madierodam zou niet meer afhankelijk zijn van de gemeente en Carion.
 
Een groep vrijwilligers heeft de schouders onder de oprichting van de vereniging gezet. De vorming van een bestuur, een oprichtingsacte, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de organisatie van een netwerk van vrijwilligers waren de eerste acties. Gelukkig was er in eerdere jaren al veel werk verzet, zodat we niet bij 0 hoefden te beginnen. Toch zal het jaarlijks weer een hele klus zijn om alle menskracht en middelen bij elkaar te krijgen om het programma rond te krijgen.
 
Hoe werkt het nu?
De vereniging wordt helemaal gerund door vrijwilligers die al in de maand na het kamp beginnen met de voorbereiding van het kamp een jaar later. Madierodam steunt op de volgende pijlers:
 
  • Bestuur: Bestaande uit:voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid. Zij zorgen voor de organisatie en dragen zorg voor zaken als gemeentelijke vergunningen, verzekeringen, sponsorbeleid, en PR.
  • Programmagroep: de proframmagroep zorgt voor de voorbereiding van de huttenbouwweek. Deze groep zorgt voor de uitwerking van het thema, de verschillende activiteiten op alle dagen, de benodigde materialen, groepen die workshops verzorgen (voetbalschool, dansgroepen); de organisatie van allerhande praktische zaken, zoals EHBO, brandblussers, toileteenheden, snoepkraam, verdeling van taken voor vrijwilligers etc.
  • Ouders: we verwachten van de ouders niet alleen dat ze hun kinderen goed voorbereid en tijdig afleveren en ophalen op het kamp, maar ook dat ze actief bijdragen aan het kamp. Hun inzet hoeft geen hele week te duren, maar dat mag wel. Een dag bijdragen aan het kamp via een activiteit is goed. Als richtlijn om het kamp goed te draaien zou per kind een ouder één dag een groepje moeten begeleiden. Ouders zijn dan vrijwilliger. Ouders zijn ook meteen lid van de vereniging en hebben inspraak op algemene ledenvergadering die we minimaal eens per jaar houden.
  • Vrijwilligers: een grote groep vrijwilligers doet allerhanden taken: helpen met de opbouw van het basiskamp (verblijfruimtes voor de kinderen), voorbereiden van het terrein, begeleiden van groepjes kinderen bij het bouwen van hutten, verzorgen van creative activiteiten.
  • Sponsoren: onze sponsoren zorgen ofwel door financiële steun ofwel door allerhande materialen dat we het huttenkamp kunnen realiseren. Denk aan levering van tijdelijke toiletten, gebruik van water en elektriciteit, het vlak maken van het terrein, beschikbaar stellen van prijsjes voor wedstrijdjes en loterijen; het verzorgen van een craetieve workshop of een spel
  • Kinderen: kinderen, daar draait het allemaal om in Madierodam. Zonder hen is er uiteraard geen Madierodam.
  • Lidmaatschap: De ouder / verzorger van een deelnemend kind is automatisch lid van de vereniging Madierodam. Het lidmaatschap eindigt automatisch bij aanvang van de inschrijving van het volgende jaar. Als lid van de vereniging kan de ouder / verzorgen deelnemen aan de jaarlijks te houden ledenvergadering.
  • Ledenvergadering: Eens per jaar, meestal een paar weken na het beeïndigen van de bouwweek houd de vereniging een ledenvergadering. Hier wordt de bouwweek geëvalueerd en worden de plannen voor het komende jaar bekendgemaakt. Ook wordt er over de samenstelling van het bestuur gestemd en wordt de programmagroep voorgesteld.
 
De link boven aan deze pagina leidt naar de statuten, het huishoudelijk reglement en ons privacy reglement,