Algemene Informatie

Hieronder staan de brieven die deelnemers en vrijwilligers ook per email hebben ontvangen.
Hierin staat de laatste informatie. 
 
Brief voor deelnemers Madierodam 2018.pdf
Brief voor ouders en vrijwilligers van Madierodam 2018.pdf
 
  
Openingstijden van het huttenbouwkamp
Mini's van 09:00 - 13:00.
Maxi's van 09:00 - 16:00.
Vrijdag voor iedereen tot 13:00.
Vrijdagavond eindfeest vanaf 17:30 uur tot ± 20:00 uur.
 
Zaterdag 11 augustus starten we om 09:00 uur met opbouwen.
Voor iedereen die zich hier voor heeft opgegeven.
 
Iedereen die zich heeft ingeschreven kan zich maandag 13 augustus om 8:30 melden bij de inschrijfhut. Graag de button die je bij de voorinschrijving hebt gekregen meenemen.
Op maandag kunnen kinderen die zich nog niet ingeschreven hebben zich melden bij de blauwe kantoorcontainer. Deze staat links op het veld. ER IS NOG PLAATS. Graag om 8:00 aanmelden.
 
 
Let op: op het terrein kunnen teken aanwezig zijn. Dit kunnen wij niet voorkomen.
- Gebruik eventueel een insecten werend middel met DEET.
- Controleer uw kinderen iedere avond op teken.
 
 
 
 
 
 
 
 
Maatschappelijke stage
Het is mogelijk bij Madierodam je maatschappelijke stage te doen. Voorwaarde is wel dat je dit van te voren meldt.
 
 
Inschrijven voor bijdrage aan de begeleiding
Bij het inschrijven vragen we de ouders/verzorgers op welke manier zij zich zouden willen inzetten gedurende deze week. Alles draait op vrijwilligers, die zelf meestal vrij nemen van hun werk. Madierodam is niet bedoeld als (gratis) kinderopvang. Omdat we zo krap zitten.. aan ouders/verzorgers het verzoek om zichzelf (of een opa, tante etc.) beschikbaar te stellen voor één of meer dagen voor het begeleiden van een groepje kinderen of een andere activiteit. Wat goed werkt is dat ouders van een zelfde school(klas) samen de begeleiding verdelen.


Wat moet je meenemen?

  • Eigen eten en drinken (in het huttenbouwkamp is geen catering). We eten gezamenlijk. Denk eraan: alle kinderen nemen een eigen beker mee naar het terrein met afsluitbare dop. Zo kunnen we een hoop afval voorkomen. Neem voldoende drinken mee, zeker met warm weer.
  • Kleding die vuil mag worden. Werkhandschoenen als je die hebt.·
  • Denk ook aan regenkleding of misschien wel zonnebrand en pet.·
  • Stevige schoenen. Sandalen of teenslippers e.d. zijn niet toegestaan! Dit geldt ook voor bezoekers.
  • Gereedschappen: hamer, zaag (niet voor de mini’s!), nijptang. Zet overal je eigennaam op om zoekraken te voorkomen.·
  • Er is een snoepkraampje aanwezig op het terrein die af en toe open is. Je mag wat kleingeld meenemen. Adviesbedrag € 0.50.
  • Er is drinkwater op het terrein aanwezig.
  • Er zijn toiletten.