Vrijwilligers

Per kind geldt dat ouders/verzorgers minimaal 1 dag begeleiding regelen. Als u meer dan twee kinderen opgeeft hoeft u niet meer dan twee dagen te komen.
 

Ouders, geïnteresseerden (en/of jongeren) die geen kinderen inschrijven maar wel mee willen helpen zijn van harte welkom!
Als u zich als vrijwilliger wilt inschrijven kunt u gebruik maken van hetzelfde formulier als waar de deelnemers zich mee inschrijven.
De link naar dit formulier staat op de homepage.
 
 
Gedragsregels voor vrijwilligers
Voor een veilig en plezierig verloop van de huttenbouwweek is een aantal gedragsregels gesteld voor vrijwilligers, die de zo welkome ondersteuning bieden. Bij inschrijving als vrijwilliger wordt gevraagd deze te accepteren. U vindt deze regels in het "huishoudelijk reglement"

Onze vrijwilligers en sponsoren
Madierodam zou onmogelijk zijn zonder de inzet van onze vrijwilligers en de steun van onze sponsoren. Kijk op verschillende pagina's wie er allemaal achter Madierodam staan.
 
Dringend nodig: begeleiders van groepjes kinderen
We zitten altijd erg te springen om begeleiders van groepjes bouwende kinderen. Elk groepje bestaat uit 5 tot 10 kinderen. Zoals aangeduid vragen we aan ouders per kind één dag als begeleiding. Bij inzet op één dag kunnen we groepen van 10 kinderen op alle dagen begeleiden met twee begeleiders. Meer inzet dan de ene dag is dus altijd welkom.
 
Wat doet een begeleider van een groepje?
- Helpen met het tillen van hout (vooral de jongere kinderen)
- Veiligheid van de kinderen in de gaten houden;
- Toezien op regels van prettig onderling gedrag;
- Stimuleren, troosten, er zijn voor de kinderen;
- Helpen met opbouwen en afbreken van het kamp. 
 
Tijdens de inschrijving van kinderen kunnen ouders zich hiervoor aanbieden of voor een andere bijdrage. 
Dit kan via het aanmeldingsformulier vrijwilligers. 
Vragen kunnen via een e-mail gesteld worden.

Bewijs van goed gedrag
Omdat we werken met kinderen gaan we er van uit dat vrijwilligers, indien gevraagd door de autoriteiten, een "Verklaring Omtrent het Gedrag"  moeten kunnen overleggen.
De leden van bestuur en kerngroep zijn in het bezit van deze VOG.