Huishoudelijk reglement Madierodam

Volgens artikel 18 van de statuten kan het bestuur een reglement vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin binnen deze statuten niet of niet voldoende wordt voorzien.
 
Lees het volledige huishoudelijk reglement door te klikken op onderstaande link:
 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT